Vends SportsfiskerForening - VSF

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Forside Nyheder Nyt fra Fiskepleje.dk Nyt fra Fiskepleje.dk
Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet
 • Bliv Vandmiljøagent via Fangstjournalen.dk

  DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.

 • Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande

  Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvande

 • Spiser ålene den invasive sortmundede kutling?

  I Karrebæk og Dybsø Fjorde vokser ålene usædvanligt hurtigt. Forskere vil nu undersøge, om det skyldes, at ålene spiser løs af de mange sortmundede kutlinger i området

 • Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb

  Projektet SMOLTRACK viser udvandringen af smolt fra flere store vandløb i Nordirland, Irland, England, Spanien og Danmark. Dette giver en helt unik mulighed for at følge og sammenligne smoltvandringen i et stort område af laksens udbredelsesområde fra de sydligste bestande i Spanien over Danmark til Storbritannien.

 • Mød DTU Aqua ved Forskningens Døgn

  Få mere at vide om plast i havets fødekæder og konflikten mellem sæler og fiskere, når DTU Aqua deltager i Åben Campus på DTU 25. april 2017 i forbindelse med Forskningens Døgn 

 • Bliv klogere på havørreden i Isefjorden

  Årligt bliver der udsat tusindevis af ørredsmolt i tilløbene til Isefjorden. Kom og hør om hvor og hvordan disse ørreder bliver fanget under fiskeriet efter havørreder.  

 • Optælling af lystfiskeri langs kysten

  Forskere fra DTU Aqua undersøger i foråret det fynske kystfiskeri via interviews, flytællinger og app’en Fangstjournalen. Målet er at blive klogere på, hvordan man mest præcist opgør fangster og fiskeaktivitet hos danske lystfiskere generelt, samt at få specifik viden om kystfiskeriet på Fyn

 • Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord

  DTU Aqua har mærket fisk med transmittere, så forskerne kan kortlægge fiskenes bevægelser

 • Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang

  DTU Aqua indsamler i hele 2017 information om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

 • Stallingen bør fredes endnu tre år

  DTU Aqua anbefaler, at fredningen af den forholdsvis sjældne fisk stallingen, som her i landet kun findes i Jylland, bliver forlænget i yderligere tre år frem til 2020.