Vends SportsfiskerForening - VSF

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Forside Nyheder Nyt fra Fiskepleje.dk Nyt fra Fiskepleje.dk
Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet
 • Opgangen af laks i Skjern Å 2017

  Opgangen af laks i Skjern Å i 2017 satte rekord, men opgangen for 2018 forventes at blive lavere og det får betydning for fiskeriet i sæsonen 2018.

 • Udstilling om den fantastiske ål

  Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018

 • Fiskebiologi - Fakta om fisk

  Læs om fiskenes biologi i de danske vandløb, søer og kystnæreområder. Hvor lever de? Hvor store bliver de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser de? Og hvordan skal miljøet være, for at de trives? Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk under "Fiskebiologi". Klik her, eller på fotogalleriet for at se alle fisk.    

 • Både laks og ørred er vilde med nyt gydestryg

  I en ny videofilm fra DTU Aqua kan du se den store hanlaks dominere på et to år gammelt stryg i Råsted Lilleå, hvor han har travlt med at jage andre hanner væk under gydningen. Filmen giver også ideer til, hvordan der kan anlægges stryg andre steder, så ørred og laks trives sammen.

 • Opgang af laks og havørreder i Kongeå i 2017

  I Kongeå blev gydebestanden af laks og havørred undersøgt i 2017. Bestanden er beregnet til  521 laks og 449 havørreder.

 • Opgang af laks i Ribe Å i 2017

  I Ribe Å blev opgangen af laks i 2017 beregnet til 2.990 laks, hvilket er cirka tre gange større end i 2012.  

 • Forbavsende få søørreder fra Mossø

  En ny undersøgelse af søørred-bestanden ved Mossø viser, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selv om der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne.

 • Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet

  Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb.

 • Kurser i elektrofiskeri

  Fiskeplejen afholder hvert år kurser i elektrofiskeri til opfiskning af moderfisk og bestandsanalyser samt genopfriskningskurser. Her er mere information om kurser i 2018.

 • Nye stenrev i havet ved Als

  2600 kubikmeter sten er blevet placeret på havbunden ud for Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet. Bag projektet står DTU Aqua i samarbejde med DCE, Århus Universitet samt foreningen Als Stenrev.