Vends SportsfiskerForening - VSF

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Forside Nyheder Nyt fra Fiskepleje.dk Nyt fra Fiskepleje.dk
Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet
 • Nyheder fra fiskeplejen
  Nyheder fra fiskeplejen
  Klik på billedet og se alle nyhedsbreve fra 2017.

 • Hjælper udsætninger havørredbestanden i Egå ?

  Forskere fra DTU Aqua har tidligere vist, at ca. tre ud af fire vilde havørredsmolt fra Egå forsvinder i Egå Engsø på trækket mod havet.  Søen blev anlagt direkte i Egå i 2006 som et vådområde, der skal reducere udledningen af kvælstof til Aarhusbugten.

 • Udsatte pighvarrer lader til at blive i Roskilde Fjord

  Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

 • DTU Aqua undersøger trollingfiskeriet i Østersøen

  Hvor mange laks bliver der fanget i Østersøen, og hvor meget tid bliver der brugt på trollingfiskeriet efter laks? Det beder DTU Aqua trollingfiskere om hjælp til at få kortlagt 

 • Ørrederne i Limfjorden vandrer mod øst

  Nye undersøgelser af ørredernes vandring i Limfjorden viser, at smoltene forlader fjorden mod øst ud i Kattegat. Undersøgelsen viser også, at forholdsvis mange af smoltene dør i fjorden.

 • Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2018

  I efteråret 2018 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua, i samarbejde med lystfiskerforeninger, forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en plan for fiskepleje. I dag foreligger der en plan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørreder.  

 • Ny film om succesfuld restaurering af et stort vandløb

  Brug fem minutter på at se en ny film fra DTU Aqua om de mange vilde ørreder på de naturlige stryg i Gudenå ved Vilholt og i den genslyngede Vejle Å ved Vingsted.

 • Flere stenrev giver flere torsk

  Når stenrev restaureres, kommer der flere torsk i området, og de opholder sig der længere tid. Det viser undersøgelser fra stenrevet på Læsø Trindel, som blev genetableret i 2008. 

 • Fritidsfiskere bidrager til Danmarks største registrering af fangster

  Siden 2002 har en lang række fritidsfiskere over hele Danmark frivilligt indberettet deres fangst til DTU Aqua. Det er blevet til den største og længste dokumentation af fangster i ruser og garn langs de danske kyster – det såkaldte Nøglefiskerprojekt.

 • Torsk elsker kutlinger

  Den sortmundede kutling har efterhånden været i de danske farvande nogle år, og en del af rovfiskene har nu lært, at kutlingen er god føde.